Loading...
Çalışan Yan Hakları Yönetimi2018-11-22T14:11:48+00:00

Yapılan İK araştırma sonuçları, şirket bağlılığı yüksek çalışanların ,bağlılığı düşük çalışanlara kıyasla daha yüksek bir performans sergilediğini göstermektedir. Günümüz ekonomik koşullarında, çalışan performans ve verimliligindeki küçük bir gelişme dahi şirketinizin rekabet gücünü ve bilanço performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Insurance Works, şirketinizin vizyonu, çalışan profili ve çalışanlarına sunduğu yan haklara uygun bağlılık (loyalty) programları geliştirerek , şirketiniz  ile çalışanları arasında artan ve sürdürülebilir bağlılık yaratmanıza yardımcı olur. Oluşturduğumuz programlar , bağlılığın yanı sıra, verimlilik, motivasyon ve performans konularında da olumlu gelişmeleri beraberinde getirmektedir.

3 Boyutlu Loyalty diye adlandırdığımız bağlılık modelimiz 3 ana prensip üzerine kurgulanmaktadır ;

  • Şirket kaynaklarının verimli kullanılması
  • Şirket İK strateji ve uygulamalarının desteklenmesi
  • Şirket çalışanlarının beklentilerinin karşılanması.

Bu prensipler dogrultusunda;  farklı sigorta ürün ve enstrümanlarını kullanarak, Sağlık, Emeklilik, Çalışan Can Güvenliği , Asistans hizmetleri  ve Kurum İçi Sinerji konu başlıkları altında, kuruma özel  bağlılık  programları geliştirmekteyiz.

  • Grup Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası vb. ürünleri modelleyerek , çalışanlarınıza özel sağlık hizmetleri planları oluşturmaktayız.
  • Bireysel Emeklilik çözüm planları ve modelleri tasarlamaktayız.
  • Çalışanın sakat kalması veya vefatı halinde kendisi veya yakınlarının finansal olarak desteklenmesine yönelik Hayat ve Ferdi Kaza sigortası uygulamaları sunmaktayız.
  • Günlük sosyal yaşamın akışı içerisinde kullanılabilecek, seyahat, alışveriş, tamirat vb pek çok konuda hayatı kolaylaştıran  asistans hizmetlerini içeren paketler hazırlamaktayız.
  • Kurum çalışanlarının bireysel sigorta ihtiyaçlarının dogru ve hızlı bir şekilde karşılanmasına ve sunduğumuz uzmanlık ve avantajlardan azami şekilde faydalanmalarına olanak sağlayacak hizmet modelleri geliştirmekteyiz.