Loading...
Hakkımızda2018-11-21T12:09:33+00:00

BİZ KİMİZ?

Insurance Works ; acente,brokerlik ve sigorta şirketi gibi sektörün farklı kanallarının yönetimi ile şekillenmiş 20 yıllık sigorta uzmanlığının; lojistik, yatırım, operasyonel leasing ve perakende gibi farklı sektörlerde  edinilmiş 20 yıllık üst düzey yöneticilik tecrübesiyle bütünleştiği bir brokerlik yapısıdır.Yönetici kadrolarımızın, hem sigorta sektörünün teknik ve satış branşlarında  geniş mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ,hem de  müşteri tarafında sigorta satınalma süreçlerinde karar verici profesyoneller olarak görev yapmış olmaları, masanın her iki tarafını da bilerek ve özellikle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dogru tanımlayarak , benzersiz bir sigorta hizmet deneyimi sunabilmemize olanak vermektedir.

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

IWBroker

MÜŞTERİYİ TEMSİL EDİYORUZ

Insurance Works, sigorta şirketleri nezdinde müşterinin temsilcisi olarak hareket eder. Müşteriden alınan yetki belgesiyle, pek çok farklı sigorta şirketi ile görüşerek, müşterilerin ihtiyaç duyduğu sigorta programını oluşturur. Bu süreçte,müşterilerine , risk  analizi, risk yönetimi  ve teknik sigorta danışmanlığı hizmeti verir, onlar adına sigorta şirketleri ile müzakerelerde bulunur. Bir hasar durumunda,müşterinin temsilcisi olarak,hasarın tam ve eksiksiz olarak hızlı bir şekilde karşılanması için sigorta şirketi nezninde hasar süreçlerini etkin olarak yönetir.

IWBroker

ALTERNATİFLER/SEÇENEKLER OLUŞTURUYORUZ

Insurance Works olarak , Türkiyede ve global piyasalarda ,farklı branşlarda ihtisaslaşmış  çok sayıda sigorta şirketi ile çalışmaktayız.Oluşturdugumuz bu geniş işbirligi ağı sayesinde, müşterilerimize farklı ürünler ve teminatlar sunabilmekte, müşterilerimizin özel risk ve ihtiyaçlarını karşılayacak esnek sigorta programları oluşturabilmekteyiz.Farklı ve çok sayıda sigorta şirketleri ile çalışabilmenin getirdigi rekabet avantajını kullanarak , müşterilerimizin sigorta maliyetlerinde iyileşmeler yapabilmelerine olanak sağlamaktayız.

ÖZEL RİSKLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER TASARLIYORUZ

Özel riskler için, yurtiçi/yurtdışı çözümler sunmanın yanı sıra,özel şartlar oluşturabilme yetkinliğimizi kullanarak,  sigorta şirketlerince verilmesi standart olmayan bir dizi teminatı müşterilerimize sunmaktayız. Müşterilerimize  ve ihtiyaçlarına özel, standartların dışında sigorta ürün ve programları oluşturabilmekteyiz. Teminat altına alınacak risklerin Türkiye sigorta pazarından temini mümkün değilse veya Türk sigorta şirketlerinin kapasitelerini aşacak bir durum söz konusuysa, Insurance Works olarak,  plasman çalışmalarını yürüterek global piyasalarda çözümler bulmaktayız.

UZMANLIĞIMIZLA DEĞER YARATIYORUZ

Konularında ihtisaslaşmış, farklı sektörlere özel sigorta çözümleri ve programları oluşturma konusunda deneyimli, proaktif bir takımız. Sigorta uzmanlarımız, sektörel riskleri ve ihtiyaçları detaylı analizlerle değerlendirir,en doğru kapsam ve uygun maliyet için çalışır ve uzmanlıklarını, artı değerler yaratmak için kullanırlar.İnisiyatif kullanarak müşterilerimizin sigorta iş yükünü azaltır, operasyonel verimliliğini arttırırız. Risk yönetimi modelimiz, maliyetlerde kayda değer iyileştirmeler sağlar. Etkin hasar yönetimi uzmanlığımız, müşterilerimizin kayıplarını hızlı ve tam karşılar.