Loading...
Risk Yönetim Modeli2018-11-21T14:14:35+00:00
Insurance Works Broker

Kurumunuzun karşı karşıya olduğu risklerin dogru bir şekilde belirlenerek,gerçekçi analizler yapmak suretiyle , size özel  sigorta programlarının ,en geniş teminat ve  en uygun maliyetlerle oluşturulmasının, bir broker olarak temel görevimiz  olduguna inanmaktayız.  Bu anlayış doğrultusunda oluşturduğumuz Risk Yönetim Modelimiz sayesinde müşterilerimize sigorta süreçlerinin tüm evrelerinde etkin bir risk danışmanlık ve yönetim hizmeti vermekteyiz. Risk Yönetim Modelimiz;  Risk Danışmanlığı, Teknik danışmanlık ve Hasar Yönetim  hizmetlerinden oluşmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaç duyması ve talep etmeleri halinde, birlikte çalıştığımız, sigorta özel hukuku konusunda uzman hukukçuların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını da sağlamaktayız.

 • Şirketinizi ve operasyonlarınızı inceler,iş süreçlerinizi anlarız.
 • İşletmenizin maruz kaldığı riskleri tespit ederek ,bu riskler özelinde bir risk profil raporu hazırlarız.
 • Analizler yaparak,şirketinizin risk önceliklerini, bu riskleri kapsayacak sigorta ihtiyaçlarını  ve riskleri önleyici/azaltıcı tedbirleri belirleriz.
 • Uzmanlarımızın, Şirketiniz ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu sigorta çözümlerini modelleyerek, kurumunuza özel  oluşturulan sigorta programını, önerimizle birlikte değerlendirmelerinize sunarız.
 • Müşterimizin onayı ve yetkilendirmesiyle birlikte, modellenen sigorta programının teknik içeriğinin  ve maliyetlerinin oluşturulması için konusunda uzman  yurtiçi ve/veya yurtdışı sigorta şirketlerini belirleriz.
 • Belirlenen sigorta şirketleri ile irtibata geçerek (teminat çeşitliligi,kapsam,muafiyet  vb)  teknik konuları görüşerek ,müşterimiz adına  en uygun kapsam ve maliyetleri oluşturmak   için pazarlıkları yürütürüz.
 • Seçilen sigorta programı doğrultusunda teklif alma sürecini profesyonel bir anlayışla yöneterek çoklu sayıda şirket ile işbirliği yaparız.  Alternatif sigorta çözümleri geliştirerek içerik  çeşitliliği sağlar, maliyetler konusunda rekabetçi bir anlayış geliştiririz. Böylelikle müşterilerimiz için farklı seçenekler oluştururuz.
 • Sagladığımız alternatiflerin,  teknik içerik ve maliyet karşılaştırmalı tablolarını hazırlayarak , değerlendirmelerimiz ve önerilerimizle  brilikte müşterilerimizin kararına sunarız.
 • Sigorta şirketi nezdinde dokümantasyon ve poliçeleşme sürecini yönetir, ödeme planlarını oluşturturuz. Tanzim edilen poliçelerin teknik içerik ve maliyet kontrollerini yaparak müşterimize teslimini organize ederiz.
 • Sigortalanmış bir riskin gerçekleşmesi durumunda, hasarın/kaybın karşılanması ve işletmenin faaliyetinin devamının sağlanmasının müşterilerimizin başlıca önceligi ve beklentisi oldugunu ve bununda Insurance Works Brokerlik olarak ana sorumlulugumuz oldugunu biliriz.
 • Müşterimizin hasarının adil bir şekilde,zamanında ve eksiksiz karşılanması için sorumluluk alır,hasar sürecini etkin bir şekilde yönetiriz.
 • Müşterimizin kayıplarının, zamanında ve eksiksiz olarak, en uygun koşullarla karşılanması için sigorta şirketleri nezdinde onların adına girişimlerde bulunur, hasarla ilgili tüm konuları sigorta şirketleriyle karşılıklı görüşüp müzakere ederek, gereken tüm aksiyonları alırız.
 • Etkin Hasar Yönetim anlayışımızın önemli bir enstrümanı olarak,müşterilerimize, risklerini azaltıcı ve gerçekleşmelerini önleyici tedbirler alınmasında yardımcı oluruz.
 • Sektörel analiz ve raporları müşterilerimizle paylaşarak yaygın hasar sebeplerini tespit eder, hasar frekansını ve boyutunu azaltacak öneriler sunar,projeler üretiriz.
 • Müşterilerimiz çalışanları için eğitim ve workshoplar organize ederiz. Bu girişimler neticesinde, riskler ve hasar konusunda farkındalık yaratarak, maliyetleri azaltmayı ve operasyonel verimliliği arttırmayı hedefleriz.

SİGORTA HUKUKU DESTEĞİ

Ekonominin genelinde ve sigortacılığın özelinde yaşanan hızlı gelişime paralel olarak sigorta uygulamaları çeşitlenmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bu durumdan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır.Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği,bunun sigorta kapsamında olup olmadığı,kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlar  hukuki ihtilaflara sebebiyet verebilmektedir.

Insurance Works olarak , sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müşterimize destek verir, birlikte çalıştığımız sigorta hukuku konusunda ihtisaslaşmış  hukukçulardan yardım alarak uyuşmazlıkların müşterilerimiz lehine sonuçlanmasını sağlarız.

Uzman sigorta  hukukçularının  görüş ve tavsiyelerinden , sigorta danışmanlığımızın her aşamasında  yararlanarak, müşterilerimizin  olası  ihtilaflarla karşılaşmasını önlemeyi amaçlarız.