Loading...
Insurance Works Farkı2018-11-21T13:14:45+00:00
Insurance Works Broker

MÜŞTERİ ODAKLI
HİZMET ANLAYIŞI

Insurance Works olarak uygulamalarımızın, süreçlerimizin tüm evrelerinde ‘Önce müşteri’ anlayışını hayata geçirerek, müşterilerimizi yaptığımız her işin merkezinde konumlandırırız. Ana işimizin onların istek  ve beklentilerini karşılamak olduğunu biliriz. Zamanında ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek onların beklentilerini karşılayan sonuçlar alırız. Onlara  her gün daha iyi hizmet sunabilmek için kolay ulaşılabilir oluruz, taleplerine hızlı çözümler sunar, beklentilerini önceden tahmin eder ve onlara hizmet etmekten gurur duyarız.

Insurance Works Broker

GLOBAL PERSPEKTİF
YEREL İÇERİK

Sektörlerdeki global trendleri, yeni ve farklı uygulamaları yakından takip ederiz. Bu gelişimle ortaya çıkan yeni sigorta ihtiyaçlarını karşılamak için yurtdışı sigorta pazarlarındaki yeni ürün, teminat ve hizmetleri sürekli araştırırız. Yerel iş modelleri ve yasal mevzuata göre, bu ürün ve uygulamaları yeniden yapılandırırız. Global işbirliği ağımızı sürekli genişleterek iş yapabilme kapasitemizi ve yetkinliklerimizi artırırken, yerel odağımızı her zaman koruruz. Edindiğimiz bu yeni bilgi ve becerileri, müşterilerimize hep daha fazlasını sunabilmek için kullanırız.

Insurance Works Broker

UZMANLIK
DEĞER YARATIR

Her sektörün kendine özgü riskleri ve farklı sigorta ihtiyaçları olduğunu bilir, bunların karşılanmasının uzmanlık gerektirdiğine inanırız. Bu nedenle, ekibimizi, konularında ihtisaslaşmış, farklı sektörlere özel sigorta çözümleri üretimi konusunda deneyimli, saygın sigorta uzmanlarından oluştururuz. Uzmanlığımızla, operasyonel verimliliği artırır, etkin ve önleyici risk yönetimi danışmanlığı sunar, doğru kapsam ve düşük maliyetle sigorta programı oluştururuz. Bunun için yurtiçi ve yurtdışında konularında ihtisaslaşmış ve artı değerler yaratan kuruluşlarla işbirliği yaparız.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ

Insurance Works’te ,müşterilerimize sunduğumuz hizmeti , sadece bir sigorta satınalma  işlemine aracılık etmek olarak degil, müşterimizin ihtiyaçları dogrultusunda optimum bir sigorta programının oluşturulması ve bu sürecin başından sonuna etkin bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlarız.

Müşterilerimizle konuşur,onları dinler işlerini anlarız. Karşılıklı bilgi alışverişinin sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesi ve doğru bir sigorta programının oluşturulması için çok önemli olduğuna inanırız.Sigorta programının kapsamının oluşturulması ve teklif alma süreçlerini yönetir gerektiğinde  yurtdışı işbirliği yaptığımız kurumlardan destek alırız. En geniş kapsamlı teminatların en uygun maliyetlerle saglanması  için konusunda uzman, farklı sigorta şirketleriyle  müzakereleri yürütür ve sizin için optimum sigorta programını oluştururuz.

Sigorta programının oluşturulması sonrasında da müşterilerimize riskleri azaltıcı ve gerçekleşmelerini önleyici tedbirler alınmasında yardımcı oluruz.Bu amaçla, sektörel analiz ve raporları müşterilerimizle paylaşarak yaygın hasar sebeplerini tespit eder, hasar frekansını ve boyutunu azaltacak öneriler sunar,projeler üretiriz. Bu konuda müşterilerimizin çalışanlarında farkındalık yaratmak  için eğitim ve seminerler organize ederiz.
Sigortalanmış bir riskin gerçekleşmesi halinde,yada daha basit söylemek gerekir ise bir hasar durumunda, hasarın/kaybın karşılanması ve işin devamının sağlanmasının  müşterilerimizin başlıca önceliği ve beklentisi oldugunu biliriz.Bir hasar durumunun ortaya çıkması halinde, hasar sürecini aktif bir şekilde yöneterek, müşterimizin kayıplarının zamanında ve eksiksiz olarak karşılanması  için ilgili sigorta şirketi nezdinde girişimlerde bulunur, görüşmeleri yürüterek gereken tüm aksiyonları alırız.